Privacy policy

PRIVACY BELEID VAN ECOTEE

Algemeen

Het privacy beleid van Ecotee is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van ecotee.be.

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die Ecotee verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Waarom?

In de eerste plaats gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling op ecotee.be & golfandmore.be en het daaraan verbonden beheer van en de toegang tot het deel van onze website(s) gereserveerd voor onze klanten.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten, promoties en speciale acties waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. Alle gegevens die wij verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze producten en diensten, promoties en speciale acties beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten, promoties en speciale acties op te volgen, te evalueren en blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van algemene of specifieke marktonderzoeken.

Wie?

De verantwoordelijke van de verwerking van uw klantengegevens is Aerts, Graaf Cornetstraat 62, 1981 Hofstade.  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers. Dit kunnen o.a. zijn: onze partners voor betaalverwerking en nieuwsbrief database provider. Onze verwerkers zijn gevestigd in België en de Verenigde Staten. Voorgaande personen hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of deze rechtzetten via uw klantenzone op onze website, door een e-mail te sturen naar info@golfandmore.be of door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan Golf & More, Graaf Cornetstraat 62 te 1981 Hofstade, België.

Gegevensbescherming bij abonnement op nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bestaan de mogelijkheid om u op onze kosteloze nieuwsbrief te abonneren. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoerscherm aan ons overgedragen.

Verplicht veld bij aanmelding via de website of in het aankoopproces (automatisch)
• E-mailadres, naam en voornaam.

Bij de aanmelding worden de volgende gegevens opgeslagen:
• Abonneenummer
• IP-adres van de gebruiker
• Herkomst van de registratie
• Datum en tijdstip van aanmelding
• Datum en tijdstip van toestemming voor de Double Opt-In
• Tekst aanmelding (toestemmingstekst)
• Status van de aanmelding

Bij de afmelding
• Datum van afmelding

Voor de gegevensverwerking wordt uw toestemming middels een Double Opt-In procedure verkregen en wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief tracking
In onze nieuwsbrief zijn zogenaamde trackingpixels geïntegreerd. Daarmee wordt het voor ons mogelijk een statistische analyse van het succes of falen van onze reclameuitingen te maken. Met behulp van de trackingpixels komen wij te weten of en wanneer een e-mail werd geopend en welke links in de e-mail werden geopend.
Informatie over de verzending en de statistische analyse van de nieuwsbrieven worden niet met derden gedeeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het optimaliseren van de nieuwsbrief.

Aanvullend worden hiervoor gebruikersgegevens opgeslagen:
• Datum van laatste verzending
• Tijdstip van opening van de e-mail
• Laatste klik op een link
• Conversie
• IP-adres

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na uw aanmelding voor de nieuwsbrief is artikel 6 lid 1 sub a van AVG (toestemming).

De wettelijke basis voor de verwerking van de aanvullende gegevens is artikel 6 lid 1 sub f van AVG juncto artikel 5 lid 2 van AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die betrekking hebben op tracking is artikel 6
lid 1 sub f van AVG.

Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van het e-mailadres van de gebruiker dient ervoor dat de nieuwsbrief kan worden bezorgd. Indien u uw aanspreektitel en naam geeft, gebruiken wij die om onze communicatie te personaliseren. Andere in het kader van de aanmelding opgeslagen gegevens dienen ervoor dat de gegeven toestemming kan worden aangetoond, alsmede om misbruik van diensten of van het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

De via de trackingpixels verkregen persoonsgegevens worden geanalyseerd teneinde de toezending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op uw interesses af te stemmen. Hierin ligt ook ons legitiem belang.

Duur van de gegevensopslag
Na intrekking van de toestemming worden de gegevens gewist voor zover ze niet hoeven te worden bewaard ter wille van de aantoonbaarheid. E-mailadressen worden om redenen van aantoonbaarheid als geblokkeerde gegevens opgeslagen op een blacklist, waar wij geen inzage in hebben.

Mogelijkheden tot bezwaar maken en verwijdering
Via een link in de nieuwsbrief kunt u uw e-mailadres, aanspreektitel en voor- en achternaam op ieder gewenst moment wijzigen.

De toestemming van het abonnement van de nieuwsbrief kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. Voor dit doel bevindt zich in iedere nieuwsbrief een afmeldlink.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Ecotee gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics).

Definities:

  • Session cookies: cookies die worden verwijderd na het sluiten van de browser.
  • Persistent cookies: cookies die worden opgeslagen voor een bepaalde periode.
  • First party cookies: cookies geplaatst door onze website 
  • Third party cookies: cookies geplaatst door een andere website bezocht door de gebruiker, zoals aangegeven in de adresbalk van de browser.

Wij kunnen eventueel de volgende categorieën cookies gebruiken (klik om te vergroten):

First Party Cookies
Third Party Cookies

U kunt ervoor kiezen cookies te weigeren via uw browserinstellingen. U kunt er ook voor kiezen cookies uit het verleden te verwijderen via uw browserinstellingen. De meeste browsers bieden hierover instructies aan in hun ‘help’ sectie.

U kan deze informatie ook vinden op de volgende websites:

  • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-be/kb/278835

  • Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

  • Firefox/Mozilla

Om cookies te weigeren
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Om cookies te verwijderen
https://support.mozilla.org/nl/kb/navigatie-zoek-en-downloadgeschiedenis-verwijderen

  • Safari

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=nl_BE

  • Opera

http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Hoewel u niet verplicht bent cookies te aanvaarden om onze website te kunnen bezoeken, kunnen bepaalde aanbiedingen, functies of middelen van onze website niet behoorlijk werken en kan u een vermindering van functionaliteit of gebruiksvriendelijkheid ervaren indien u cookies weigert.

Gelieve er rekening mee te houden dat een derde partij ook haar eigen cookies, tracking pixels en gelijkaardige technologieën kan gebruiken wanneer u klikt op hun advertenties of links naar hun website of dienst. Dit cookiebeleid is niet van toepassing op cookies van deze derde partijen.